Konferencen for Darums foreninger
16.november 2020 er udsat indtil videre

Det skyldes myndighedernes nye restriktioner, hvor kun 10 personer må forsamles.
Da der som regel er 20 til 25 deltagere, kan det derfor ikke lade sig gøre.

Bliver der ved at være restriktioner
- så vil vi måske afholde mødet på et senere tidspunkt som et virtuelt møde.

Konferencen er et forum, hvor Darums foreninger og Darum Lokalråd udveksler ideer og synspunkter.
Det afholdes 2 x årligt.

Med venlig hilsen
Darum Lokalråd