Ansøgning om nedrivning af Sviegade 2 - St. Darum Kro

“Esbjerg Kommune har modtaget ansøgning om nedrivning af hovedbygningen (tidligere St. Darum Kro) på matriklen beliggende Sviegade 2, St. Darum, 6740 Bramming

Hovedbygningen (tidligere St. Darum Kro) er i lokalplan nr. 04.80.07 optaget som høj bevaringsværdig med save værdi 3, og må ikke nedrives uden Byrådets tilladelse.”

Se hele forslaget på Esbjerg Kommunes hjemmeside

Høringsfrist
Skriftlige bemærkninger til ansøgningen kan fremsendes til Esbjerg Kommune, Byggeri, Torvegade 74, 6700 Esbjerg eller på mail plan@esbjergkommune.dk med cc til mifjo@esbjergkommune.dk med en frist på 4 uger fra 13. marts 2019 - sidste frist for modtagelse er således den 10. april 2019.