Ansøgning til Darum Legatet for 2020 er nu åben

Der er ansøgningsfrist 1. november 2020

Ansøgningsskema og vejledning
Du skal bruge dette ansøgningsskema - der er det eneste gyldige skema!
Samme sted finder du en vejledning, der kan være en hjælp for dig når du udfylder skemaet.
Læs derfor nøje vejledningen.

Legatets fundats
Ansøgere skal opfylde legatets fundats som du kan se her.
Opfylder du ikke fundatsen eller har du ikke udfyldt ansøgningen, som du skal ifølge vejledningen, bliver din ansøgning kasseret.

Prioritering af ansøgere
Fondsbestyrelsen har besluttet, at man vil prioritere nye ansøgere. Der dog stadig skal opfylde fundatsen og ansøge korrekt.

Udvælgelse og besked

  • Fondsbestyrelsen mødes i begyndelsen af november.
  • Mindst én uvildig part fra bestyrelsen kender ikke den enkelte ansøgers personoplysninger.
  • Hverken modtager eller dem der får afslag får direkte besked.
  • Navnene på legatmodtagere bliver derimod offentliggjort her på hjemmesiden og i Sognebladet i december måned.


Venlige hilsener

Fondsbestyrelsen

Fungerende sognepræst Jørgen Hanssen
Lokalrådsformand Helle Ertmann
Skoleleder Morten Heide