Esbjerg Kommune og borgmesteren byder nytilflyttere velkommen!

Det foregår ved to arrangementer i henholdsvis Esbjerg og Ribe i september.

Det glæder mig, at du har valgt Esbjerg Kommune som dit nye hjem. Derfor vil
jeg på kommunens vegne gerne invitere dig og din familie til et af vores årlige
velkomstarrangementer.

Vi inviterer alle, som er flyttet hertil i løbet af 2021 og 2022 indtil nu, og I kan vælge mellem disse to arrangementer i september 2022. Hvis du er flyttet hertil i løbet af 2020 og ikke tidligere har deltaget i et velkomstmøde, er du også velkommen til at tilmelde dig.

Borgmesterens invitation til tilflyttere 2022 (PDF)

Tilmelding
Arrangementet foregår på dansk i Ribe og på både dansk og engelsk i Esbjerg.
Det er naturligvis gratis at deltage, og du kan tilmelde dig indtil den 11 september 2022 på denne side:
www.esbjerg.dk/velkommen

Hvis du ønsker at finde flere informationer for tilflyttere, så besøg endelig vores hjemmeside www.nyiesbjerg.dk.
Vi glæder os til at møde dig og din familie.