Darum Lokalråds årsmøde

Darum Lokalråds årsmøde

Det går godt i Darum! Lokalrådet og arbejdsgrupperne har haft travlt og de gode initiativer bliver ved. Se Lokalrådets årsberetning 2018. Der var ca 60 personer, der deltog i Lokalrådets årsmøde. Inden årsmødet, var der et relevant og brugbart oplæg fra formanden for...
Darum og Nationalparken

Darum og Nationalparken

Lokalrådet spørger i forbindelse med årsmødet: Skal Darum som landsby indgå partnerskab med Nationalpark Vadehavet? Hvad handler det om? ”Nationalpark Vadehavet indgår partnerskab med lokale virksomheder, institutioner og aktører i Vadehavsområdet. Ønsket er lokal...
Dialogmøde om veje og fortove i Darum

Dialogmøde om veje og fortove i Darum

Sæt kryds i kalenderen torsdag 4. oktober klokken 19.00 til 21.00 Alle inviteres til møde om landsbyens veje og fortove. Hvordan skal vejene se ud - bump, cykelstriber, 2 minus 1 veje …? Hvordan skal fortovene se ud - ral, græs …? Det er klogt at orientere...
Nedrivning af tilbygninger til kroen

Nedrivning af tilbygninger til kroen

Darum Lokalråd meddeler Esbjerg Kommune har taget beslutning om : ”Økonomi-udvalget har på møde d. 20.8.18 besluttet at indstille til Byrådet at der ydes 100 % tilskud til at nedrive tilbygningerne til Kroen, således at den oprindelige kro-bygning fra 1920 bliver...