Sæt dit præg på Darum

Sæt dit præg på Darum

Visionsaften for alle i Darum om Darum Onsdag 25. august klokken 18.45-21.00 i Darum Kultur- og Fritidscenter Hvad handler det om? Darum Lokalråd har forslag til emner, som rådet gerne vil arbejde videre med og se realiseret. Mange af emnerne kræver dog en større...
Kom i dialog med byrådets politikere

Kom i dialog med byrådets politikere

Få en snak med byrådspolitikere … onsdag 26. maj kl. 16.00-17.30 Vi mødes ved Kro-grunden og ved Kvinde-egen Hvad skal der ske? I arbejdet med at realisere kommunens Vision 2025 tager nogle medlemmer af byrådet på en rundtur i kommunen. Det gør det nemt for dig...
I år BLIVER der holdt Grundlovsdag

I år BLIVER der holdt Grundlovsdag

Kom til Grundlovsmøde lørdag den 5. juni kl. 14.00 i Præstegårdshaven Vi mødes i Præstegårdshaven, hvor der traditionen tro vil være tale, fællessang og kaffebord. I år bliver der en Grundlovsdag! Grundlovstaler er Karsten Degnbol og Darum Børneby sørger for kaffe og...
Sæt dit præg på Darum

Lokalrådet har konstitueret sig

Lokalrådet har konstitueret sig - efter årsmødet 25. november 2020 Lokalrådet har konstitueret sig på følgende måde Formand Helle Ertmann Næstformand og referent Inger Biltoft Kasserer Erik Husted Følgende er medlemmer af lokalrådet Eva Post Jørgensen (direkte valgt)...