Kørsel med store og tunge køretøjer

Kørsel med store og tunge køretøjer

Darum lokalråd har modtaget flere henvendelser fra borgere, der oplever gener fra traktorer og lastbiler på de små landsbyveje. Lokalrådet inviterede derfor tre af de store Darum-virksomheder til et møde. De tre virksomheder Entreprenørfirmaet Benny Andersen a/s,...
Darum Lokalråds årsmøde

Darum Lokalråds årsmøde

Det går godt i Darum! Lokalrådet og arbejdsgrupperne har haft travlt og de gode initiativer bliver ved. Se Lokalrådets årsberetning 2018. Der var ca 60 personer, der deltog i Lokalrådets årsmøde. Inden årsmødet, var der et relevant og brugbart oplæg fra formanden for...
Darum og Nationalparken

Darum og Nationalparken

Lokalrådet spørger i forbindelse med årsmødet: Skal Darum som landsby indgå partnerskab med Nationalpark Vadehavet? Hvad handler det om? ”Nationalpark Vadehavet indgår partnerskab med lokale virksomheder, institutioner og aktører i Vadehavsområdet. Ønsket er lokal...
Dialogmøde om veje og fortove i Darum

Dialogmøde om veje og fortove i Darum

Sæt kryds i kalenderen torsdag 4. oktober klokken 19.00 til 21.00 Alle inviteres til møde om landsbyens veje og fortove. Hvordan skal vejene se ud - bump, cykelstriber, 2 minus 1 veje …? Hvordan skal fortovene se ud - ral, græs …? Det er klogt at orientere...
Nedrivning af tilbygninger til kroen

Nedrivning af tilbygninger til kroen

Darum Lokalråd meddeler Esbjerg Kommune har taget beslutning om : ”Økonomi-udvalget har på møde d. 20.8.18 besluttet at indstille til Byrådet at der ydes 100 % tilskud til at nedrive tilbygningerne til Kroen, således at den oprindelige kro-bygning fra 1920 bliver...