Behovet for dagtilbud i Darum skal afdækkes

Deltag i undersøgelsen

Kære borgere i Darum

Vi håber I vil være med til at afdække behovet for, hvilken form for pasning af børn i alderen 0-3 år, der ønskes i Darum.
Vi vil gerne indsamle data, som forberedelse til et møde vi har med forvaltningen i slutningen af september, hvor dette er på dagsordenen.

Vær opmærksom på at kun én forældre pr. husstand bedes svare på spørgeskemaet.

Deltag i undersøgelsen her
Undersøgelsen løber til 19.09.21

Undersøgelsen er udarbejdet af Organisation & Udvikling i Esbjerg Kommune, på vegne og i samarbejde med Darum Lokalråd.