Det gamle butiksudvalg under Darum Lokalråd blev nedlagt

En ny bestyrelse blev valgt til Darum Butikscenter ApS

Der deltog ca. 120 personer i generalforsamlingen. Repræsenterende 89 hustande, ejere af 328 solgte anparter.
Der er i alt solgt 640 anparter.

Valg til bestyrelsen
Advokat Peder Sølbech Larsen blev valgt til ordstyrer. Han orienterede om forløb og afstemningsprocedure, hvis der skulle valghandling til.
Der skulle vælges mellem 5 og 7 medlemmer.

Følgende syv personer stillede sig til rådighed - heraf flere fra den gamle bestyrelse - og de udgør nu Darum Butikscenter ApS bestyrelse:
Mads Erichsen, Lars Sørensen, Lasse Boesen, Erik Husted, Karsten Degnbol, Ingrid Jensen og Simon Søby Jensen.

Bruno Hansen og Jan Bjerrum blev valgt som suppleanter.
Som revisionsfirma blev valgt Deloitte.

Økonomi her og nu
Der er solgt andele for 1.709.500 kr. Indeholdt i det beløb er donationer, salg af kalendere, flaskepant, penge for loppemarked, afkast fra andre lokale aktiviteter med mere.

Ekstern finansiering
Status på eksterne finansieringskilder er:

  • Statens Pulje bliver søgt om et tilskud på 600.000 kr.
  • Vækstfonden har givet tilsagn om medfinansiering på 3.150.000 kr.
  • Dagrofa har givet tilsagn om et rentefrit lån på 1.000.000 kr.

Hvad så nu?
Målet på 2 millioner kroner ved salg af anparter er ikke nået endnu.
Lasse Boesen opfordrede atter beboerne i Darum til at støtte projektet.
Der kan fortsat købes andele.

Du indbetaler på Darum Butikscenter ApS konto:
Bank reg. nr. 7780
Konto nr. 0006264949

En andel koster 2.500 kr.

Det er vigtigt at du skriver gadenavn og husnummer!

VEDTÆGTER  for Darum Butikscenter (pdf)

Se tidligere nyheder om butikken eller følg Købmandsbutikken Darum på FB