Børne- og familiegudstjeneste i Darum Kirke

Søndag 23. oktober er der igen børne- og familiegudstjeneste

Temaet for gudstjenesten er ENGLE – hvad er engle for noget, og hvordan ser de ud?
Det er en kort gudstjeneste, hvor salmevalg og fortælling er lagt an til børnemenigheden – og deres forældre.

Vi begynder kl. 10 og alle er velkomne!

Darum Menighedsråd
Darum Sogn