Borgermøde om lokal/fjernvarme onsdag den 15. marts klokken 19.00 i Darum Kultur- og Fritidscenter

Detaljerede oplysninger kommer inden mødet

Det er tidligere blevet lovet, at der vil komme et borgermøde om det videre forløb i forhold til  lokal/fjernvarme i Darum.
Datoen er nu fastsat til onsdag den 15. marts.

Se seneste indlæg om lokal/fjernvarme i Darum

Se tidligere indlæg om lokal/fjernvarme i Darum

Følg DIN Forsynings side om lokalvarme

Har du spørgsmål?
DIN Forsyning beder om, at du ikke kontakter dem hvis du har spørgsmål.
Brug i stedet den lokale arbejdsgruppe!

Kontaktoplysninger til arbejdsgruppen “Fjernvarme til St. Darum”:
Renè Kaas, +45 4247 9396, rene.kaas@hotmail.com

Jørgen Jensen +45 2342 5226, jjensen@bbsyd.dk

Leif Petersen, leif@cumulo.dk

Lars Jeppe Sørensen,+45  2330 9082, oernelund@gmail.com

Karsten Degnbol,+45 2323 8249, kade@esbjerg.dk

Erik Husted, +45 4034 2334, husted@bbsyd.dk

Helle Ertmann, +45 2834 9435, lokalraad@darum.dk, Darum Lokalråd