“Mad til bierne” på hjørnet af Gl. Darumvej og Sønderbyvej

… er gjort klar til næste sæson.

Den Grønne Bande har gjort hjørnet klar til bierne - og alle andre insekter og fugle - til næste sæson. De skal bare komme an.
Omådet er blevet brakpudset (klippet) og der er ryddet i hegnet omkring arealet.

Tanken er, at planterne der tiltrækker insekter har selvsået sig. Det skulle gerne til næste år give et godt leve- og madsted for insekter og fugle.

Tak til SOS Autohjælp Darum for at stille arealet til rådighed!

Rydning ved mad til bierne Brakpudsning 2