Ekstraordinær generalforsamling i Darum Butikscenter ApS

Onsdag 17. august 2022 kl 19.00 i Darum Kultur- og Fritidscenter

Generalforsamlingen er for andelshaverne. Det vil sige dem der har tegnet anparter i den kommende butik.

Dagsorden:

  1. Valg af stemmetællere
  2. Valg af dirigent
  3. Orientering fra bestyrelsen
  4. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  5. Valg af suppleanter
  6. Valg af revisor
  7. Eventuelt

Bestyrelsen for Darum Butikscenter ApS opfordrer anpartshaverne til at komme i god tid.
Af hensyn til registrering, udlevering af stemmesedler og evt. køb af kaffebilletter.

Læs om købmandsbutikken