Historien
Darum Kirkesti er en af Danmarks få og ældste kirkestier. Den kan ikke præcist dateres, men vi ved at Darum Kirke er fra ca 1100-tallet.
Kirkestien er bemærkelsesværdi fordi den løber i sit oprindelige spor.
Det vil sige at stiens kulturhistoriske værdi er stor.

Forarbejdet
Det er baggrunden for, at en kirkestigruppe (under diverse lokale råd) igennem rigtig, rigtig mange år, med skiftende medlemmer har arbejdet ihærdigt for at sikre stiens bevaring og dens kulturhistorie.

Samtidig har stien hele tiden været betragtet som et rekreativt fritidsområde til glæde for alle i Darum og for de turister der måske kommer fra Vestkystruten ved diget på vej ind til Darum og Darum campingplads.

Fonde har været søgt, kommunen har været kontaktet, der har været utallige møder, professionelt udformede projektplaner er lavet i massevis og mange frivillige arbejdstimer er gået med forarbejdet.

Èt arbejde der har været op ad bakke og i perioder har været skrinlagt i frustration over blandt andet Esbjerg Kommunes manglende samspil.

Nutiden
Endelig lykkedes det sidste år gennem insisterende lobbyarbejde fra Darum Lokalråd at få udløst en bevilling på 170.000 kr fra Esbjerg Kommune til opdatering, renovering og fastholdelse af kirkestien som kulturbærende.

Fritidsrådets fond, som har været søgt, har også bidraget med penge til projektet.

Kommunen har haft en landskabsarkitekt på opgaven og en grafiker har været inde over de informationstavler, der netop skal fortælle om stiens og Darums historie.

Nutidens kirkesti er kompliceret, i den forstand at den består af private arealer, fælles arealer og offentlige arealer. Det er der taget hensyn til ved renoveringen og de involverede lodsejere har haft mulighed for at give deres mening til kende over for Esbjerg Kommune.

Tankerne bag
Tanken bag opdateringen har været, at det oprindelige naturlige udseende for en sti i en landsby skulle bevares, men samtidig at stien belægningsmæssigt skulle have en karakter sådan at alle kan færdes på stien: ældre med rollator, barnevogne, cykler og gående. Det har nemlig ikke ubetinget været muligt tidligere.

Stien er belagt med slotsgrus, placeret på et stabilt fundament, der skal hindre at vejen bliver mudret og opkørt.
Et lag der skal sætte sig og med tiden bliver mere stabilt.

Heste er i den sammenhæng for belastende på selve belægningen. Men da stien de fleste steder har et stykke græsrabat i siderne, vil det være muligt at ride dér. På den måde er det muligt at vise det hensyn at skåne belægningen.

Det skulle være en glæde
Den 22. maj bliver det fejret at renoveringen af stien endelig og langt om længe er blevet en realitet. Til stor glæde for de mange medborgere, der ihærdigt igennem mange år frivilligt har arbejdet med stien. Men – renoveringen og opdateringen af stien er faktisk tænkt som en fælles glæde for Darums beboere. Måtte det gå sådan!

Formand for Lokalrådet
Helle Ertmann