Tirsdag den 2. november i Darum Kultur- og Fritidscenter kl 19.00

Hør om Lokalrådets travle år og om arbejdsgruppernes arbejde

Du kan følge mødet online. Dog skal du være opmærksom på, at man kun har stemmeret ved fysisk fremmøde.
Til gengæld kan du stille spørgsmål og komme med kommentarer online.

Se mere:

Dagsorden ifølge vedtægterne

Lokalråd Årsmøde pdf

Oversigt over arbejdsgrupperne