Lokalrådet afholdt deres årsmøde 9. november 2021

Der var genvalg til alle valgte medlemmer

Lokalrådsformand Helle Ertman siger: “Vi er glade for at kunne fortsætte stort set uændret.
Det giver kontinuitet, da det tager tid at komme ind i Lokalrådets arbejdet”

Lokalrådet har konstitueret sig:

  • Formand Helle Ertman (valgt medlem)
  • Næstformand Inger Biltoft (valgt medlem)
  • Kasserer Erik Husted (udpeget for Darum Kultur- og Fritidscenter)
  • Referent Diana Christine Madsen (valgt medlem)

De øvrige medlemmer er:
Eva Post Jørgensen (valgt medlem)
Hanne Landbo (valgt medlem)
Darum FDF (1 repæsentant)
Wickie Agdal (udpeget for Darum IF)
Darum Børneby (1 repræsentant)

Se referater fra Lokalrådets møder og kontaktoplysninger