Glædelig jul fra Darum Lokalråd!        

Vi vil benytte lejligheden til at fortælle det sidste nye:

Børnepasning til de 0-2-årige i Darum
Darum Lokalråd og Darum Børneby har i samarbejde med Dagplejerne i Darum og deres ledere lavet et udspil til, hvordan vi kan løse pasningsproblemet i Darum.
Denne ide har vi haft med til møde med bl.a. direktør for Børn & Kultur Jørn Henriksen, som var meget positiv. Han har endda nævnt modellen for kolleger i Kommunernes Landsforening. Andre kommuner synes også, at det lyder spændende. Der skal laves en sagsfremstilling for det nye Børn & Skole-udvalg først i det nye år. Det kan så lede frem til en egentlig vedtagelse på et senere møde, hvis det politiske udvalg også er positive.

Sundhedsklinik i Darum
DKFC afventer henvendelse fra Arne Nikolajsen (direktør for Sundhed & Omsorg) efter hans besøg herude i november. Der er netop mailet med ham. Han svarer, at de desværre er fuldt beskæftiget med indsatserne omkring Covid-19 i øjeblikket. Han håber at de får lidt overskud i januar måned. Så kan hygiejnesygeplejersken se på lokalerne og projektet kan komme videre.

Sektorplan for park, skov og friluftsliv
Esbjerg Kommune har efter flere borgermøder lavet et Udkast til sektorplan (pdf). Handlingsplanen er lavet på baggrund af input fra borgerne. Der er således også input fra Darum og fra Darums Lokalråd. Det har resulteret i, at der ligefrem er lavet et afsnit fra Darum. Atter nævnes Darum positivt af Esbjerg Kommune.

Afsnittet hedder “En tur i Darum - eksempel på nye rekreative muligheder i en landsby“.

I planen er nævnt Darum Kirkesti og Marskgårderuten samt nogle ønsker til nye stier med mere.  De sti-forslag er ønsker. Hvis der skal arbejdes videre med forslagene, vil de berørte lodsejere blive kontaktet som det første.
Det vil være SÅ godt at kunne lave stier, der forbinder Darum på nye måder.

Sektorplanen er i høring netop nu.

Lokalrådet har konstitueret sig
Men alt er ved det gamle! Se medlemmerne i Lokalrådet.

Fredede træer
Kvindeegen (fra 1915) må gerne fredes. Det vil koste 8.- 9.000 kr til landmåler med mere.
Det skal Lokalrådet lige overveje. Også muligheden for at søge fondsmidler til at dække udgifterne.
I første omgang argumenterer vi lidt mere med Esbjerg Kommune.

I Lokalrådet ønsker vi alle en glædelig jul og et godt nytår!
Vi glæder os til lokalrådsarbejdet i det nye år.

Venlige hilsener
Darum Lokalråd

Eva, Inger, Hanne, Diana, Erik, Wickie, Tina, Aase og Helle

Lokalrådet august 2021

Lokalrådet august 2021