Det går godt i Darum!

Lokalrådet og arbejdsgrupperne har haft travlt og de gode initiativer bliver ved.

Se Lokalrådets årsberetning 2018.

Der var ca 60 personer, der deltog i Lokalrådets årsmøde. Inden årsmødet, var der et relevant og brugbart oplæg fra formanden for Landdistrikternes Fællesråd Steffen Damsgaard.

Se artikel om mødet fra Bramming Ugeavis.

Lokalrådsmedlemmerne Thomas Jensen og Karsten Kristensen - der var på valg - blev genvalgt.
Lokalrådets bestyrelse består derudover af de valgte Helle Ertmann (formand), Eva Post Jørgensen og Lasse Boesen.
Dertil kommer de foreningsudpegede medlemmer Inger Biltoft fra menighedsrådet, Erik Husted fra Darum Kultur- og Fritidscenter og Preben Møller fra Darum Børneby.
En person fra foreningerne bliver senere udpeget.