Lokalrådet spørger i forbindelse med årsmødet:

Skal Darum som landsby indgå partnerskab med Nationalpark Vadehavet?

Hvad handler det om?
”Nationalpark Vadehavet indgår partnerskab med lokale virksomheder, institutioner og aktører i Vadehavsområdet.
Ønsket er lokal forankring og bred formidling af natur- og kulturværdierne i nationalparken – til fordel for både partnerne og Nationalpark Vadehavet”  (Kilde: nationalparkvadehavet.dk)

Hvad er baggrunden for spørgsmålet?
Darum Vadehavsgruppe lever allerede med Vadehavsdagen op til “bred formidling af natur- og kulturværdierne i nationalparken”. Derudover har landsbyen to Vadehavsambassadører (Helle Ertmann og Elisabeth M. Rasmussen), som også varetager kontakten til Nationalparken og ad den vej prøver at blive klogere på Vadehavet og Nationalparken.

Hvad kan et partnerskab betyde for Darum?

 • Fælles stolthed over byen, naturen, historien
 • Positiv omtale og god PR
 • Plus ift potentielle nytilflyttere
 • Interesse fra turister
 • God reklame ift B&B

Hvad får landsbyen?

 • Velkomstpakke med emaljeskilt, Nationalparkflag m.m.
 • Vi må bruge logo på hjemmeside, brevpapir, signaturer m.m.
 • Invitation til Partnerdag, Temadag, Forskningsdage (får ambassadørerne allerede)
 • Adgang til tilskud til fejring af Nationalparkdagen (får Vadehavsdagen allerede)
 • Orientering om tilskudspuljer samt adgang til kurser/deltagelse i projekter
 • Levering af tryksager en gang årligt til uddeling

Hvad kræver det af Darum?

•Deltagelse i introkursus
•Deltagelse i partnerdage (1 x årlig)
•Vilje til at forbedre indtrykket af Nationalparken for andre
•Synliggørelse, formidling og omtale af Nationalparken
•Overholdelse af gældende regler og lovgivning (for Vadehavet)

Hvem er allerede partnere?
Se listen over partnere. Darum Camping, Galleri Tilly og Økotopen har indgået partnerskab.
Partnerskabet skal fornyes hvert 2. år. Det koster ikke noget at blive partner.

Spørgsmålet vil blive uddybet og diskuteret på Lokalrådets årsmøde 11/11.


I august 2018 deltog Vadehavsambasadørerne i et helt forrygende arrangement i Tønder. Et arrangement, der viste hvor mangfoldigt Vadehavsområdet er og på hvor mange forskellige måder man kan fortolke og udlægge Vadehavet, naturen og kulturen. Du kan se en video fra begivenheden her.