Sognearkivet efterlyser!

Ligger du inde med billeder af Darum Mølle?

To gæve folk er i fuld færd med at registrere alle arkivets fotos og billleder.
De går systematisk frem og er ved at have registreret alle billeder af den forhenværende mølle på Møllebakken.
Har du selv - eller kender du en der har - billeder af møllen, er vi interesseret i at låne dem til kopiering.

Hvor bliver billederne registreret?
Billederne bliver registreret i www.arkiv.dk, som er frit tilgængelig for alle. Søg på Darum Mølle.

Vil du vide mere om Darum Mølle?
Møllen blev nedtaget i 1965. Du kan læse om den i “Fra Darum Sogn” af P. J. Nielsen og i “Fra Darum Sogn 1920 til 2010” udgivet af Darum Sognearkiv. Se mere om bøgerne.

Venlige hilsener
Darum Sognearkiv
www.darumsognearkiv.dk
sognearkivet@darum.dk