Alle kan male - kom og lav et vadehavsmaleri

Tilly Maj-Brit Bodilius Lindgren er lokal kunstner og ejer af  Atelier Tilly.Vadehavet er et yndet motiv.
Hun udstiller nogle af sine billeder på Vadehavsdagen.

Tilly guider også til intuitiv maling. Alle kan male siger hun. Det får du muligheden for at prøve til Vadehavsdagen:

  • begynder kl 13.00
  • bliver indledt med en kort introduktion
  • lærred og farve vil koste et mindre beløb

 

Alle kan male

Vadehavets fugle - lær mere om fuglelivet

Dansk Oritologisk Forening (DOF)

Repræsentanter fra DOF, Sydvestjylland vil være tilstede på pladsen.
Med deres enorme og professionelle viden om fugleliv vil de fortælle om og udpege de fugle man kan se ved diget.

Læring ved Vadehavet ved Darum Børneby

Vadehavet og diget summer af læring. Se hvordan det bliver brugt i undervisningen i Darum Børneby.

Kim Bonde Nielsen (leder af Darum Børneby):

“Darum Børneby vil være det naturlige midtpunkt for mange aktiviteter i lokalområdet, og der vil forblive et tæt samspil mellem interessenterne i lokalområdet og de afdelinger, børnebyen indeholder.” (Kilde:darumboerneby.esbjergkommune.dk)

Diget er uundværligt! Hør om historien, driften og vedligeholdelsen

Repræsentanter for Ribe Digelag vil være tilstede på pladsen. De kan besvare spørgsmål
om Ribe Digets historie, drifDigelagt og vedligeholdelse.

Hør digelagets formand Hans Tobiasen fortælle om hvad et digelag laver.

Darum Sognearkiv har lavet en udstilling om digets historie og digebyggeri. Se de gamle fotos og hør mere om digets betydning for lokalområdet.

Alvorligt udseende, men betydningsfuldt digelag (udateret)

Digerensning ved entreprenør Benny Andersen

Entreprenørfirmaet Benny Andersen (Darum) står for oprydningen på diget hvert forår. Alt opskyllet bliver fjernet.
Maskinerne der bliver brugt til oprydningen kan ses på pladsen og børnene kan få lov at sidde i dem.

Vadehavsprodukter ved Sydvestjyske Smagsoplevelser

Der bliver mulighed for at købe vadehavsprodukter, som Sydvestjyske Smagsoplevelser formidler

Forarbejdning af uld ved Sanne Liebmann

Sanne Libemann (Darum) med flere vil dagen igennem arbejde med uld.
De vil spinde og strikke eller på anden måde nørkle med uld.

Share This