“Den Grønne bande” har haft sit første møde

… og der er allerede mange gode ideer og tiltag på bordet!

Banden blev etableret på Lokalrådets årsmøde sidste år. Gruppen skal holde øje med, hvad der trænger til en kærlig hånd i byen og tage initiativer til forskønnelse i byens uderum.

De første initiativer kommer i løbet af foråret:

  • gruppen vil så blomsterfrø velvalgte steder i byen. Primært ved indfaldsvejene og i grøftekanter. Ud over at give et fint indtryk af byen, tiltrækker blomsterne insekter - herunder bier. Frøene er doneret af Landsforeningen Praktisk Økologi.
  • i stil med de tidligere digerensninger vil gruppen tage initiativ til en affaldsdag i byen. Først indsamling af affald, dernæst hygge med pølser og konkurrencer om hvem der har samlet mest affald.

Mere om det hele senere!

Vil du også være bandemedlem eller praktisk gris? Kontakt til Helle Ertmann | Darum Lokalråd