Den nye regnvandssø i Darum

… får nu en sti rundt om søen

Illustration af regnvandsbassin

Esbjerg Kommunes Teknik & Byggeudvalg har bevilget 70.000 kr til etablering af en sti rundt om regnvandssøen. Der vil også blive opsat 2 borde-bænkesæt. Darum Lokalråd har ansøgt om finansiering af en sti og har altså nu fået det bevilget.

Hvorfor en regnvandssø?
Et regnvandssø er en miljøforanstaltning, der forsinker regnvandet når det regner kraftigt. Regnvandet renses også og olie og andre flydende stoffer tilbageholdes. (Kilde: klimatilpasning.dk)

Hvor ligger søen?
Man kan komme ind til søen enten fra Gl. Darumvej (grussti) over for Vestertoften. Eller fra Vesterbyvej, hvor man fortsætter hvor asfalten går over i grus.

Placering af regnvandssø

Se tidligere omtale fra april 2020

Har du spørgsmål?
Du er velkommen til at kontakte
Darum Lokalråds formand
Helle Ertmann
lokalraad@darum.dk