Der kommer fjernvarme til Darum!

Lokalrådet er indkaldt til møde

Darum Lokalråd har allerede fået mødeindkaldelse fra Esbjerg Kommune til møde i august måned om fjernvarme i Darum.

Darum Lokalråd vil arbejde aktivt på flere fronter i forhold til fjernvarmen.

På trods af flere vildledende avisartikler, så er det ovenstående der gælder!

Nu vil lokalrådet holde sommerferie.

God sommer til alle!

På vegne af Darum Lokalråd
Helle Ertmann