Sydvestjyske Museers arkæologer gravede også i forbindelse med kloaksepareringen i Darum.

Fandt de mon noget?

De fandt skam noget! Det vil arkæolog Troels Bo Jensen fra Sydvestjyske Museer fortælle om
torsdag den 21. februar kl 19.30 i Sognehuset.

Troels Bo Jensen var med til at grave i Darum. Han vil til arrangementet fortælle om de nye resultater og relatere til tidligere fund i og omkring landsbyen.

Arrangementet er blevet til i et samarbejde mellem Darum Menighedsråd og Darum Sognearkiv. Der bliver budt på kaffe og kage. Arrangementet er gratis.

Vel mødt
Darum Menighedsråd og Darum Sognearkiv

Darum har lagt jord til mange arkæologiske ”skatte”. Derfor ved vi, at Darums historie går langt tilbage:
”Darum sogn er rigt på minder fra oldtiden, og kun godt 1 km øst for Darum Sønderby fandt en fattig husmand i 1884 en guldskat fra jernalderen bestående af 13 guldbrakteater og et mundblik af guld fra en sværdskede. Senere udgravninger i området har afsløret omfattende bebyggelser fra jernalder og middelalder, og flere andre bopladser kendes fra luftbilleder.” (Kilde: slks.dk)