Sæt kryds i kalenderen torsdag 4. oktober klokken 19.00 til 21.00

Alle inviteres til møde om landsbyens veje og fortove.

Hvordan skal vejene se ud - bump, cykelstriber, 2 minus 1 veje …?
Hvordan skal fortovene se ud - ral, græs …?

Det er klogt at orientere sig i Landsbyplan for Store Darum.

Vi skal have truffet en endelig beslutning om landsbylook, trafiksikkerhed, folks individuelle fortove og hvad er det vi vægter?

Detaljeret program for mødet kommer senere.

Med venlig hilsen
Darum Lokalråd (og Vej & Park)