Esbjerg Kommune og Darum Lokalråd inviterer til dialogmøde torsdag 4. oktober kl 19.00 til 21.00 i Darum Kultur- og Fritidscenter.

Fremtidens veje og fortove i St. Darum

Efter kloaksepareringen skal veje og fortove genetableres.
Hør om:

  • fremkommelighed, trafiksikkerhed og trafiktryghed
  • de aktuelle planer for Feilbergvej, Refshedevej og Nørrebyvej
  • dilemmaer i forhold til Sviegade
  • de øvrige gader i byen

Du kan være med til at bestemme.

Husk tilmelding senest 27. september til vejogpark@esbjergkommune.dk eller tlf. 76161509!

Venlig hilsen og vel mødt!
Darum Lokalråd

Den officielle invitation:
Invitation til dialogmøde