Årets Digegudstjeneste i Darum flyttes på grund af regnvejret til Darum Kirke. Samme tid og indhold.

Søndag den 7. august kl. 16.00

Følg skiltene til diget
Vi rykker ud i Guds grønne katedral og holder denne
gudstjeneste ved Sønderbydiget for enden af Sønderbyvej.
Der er skiltet til diget.

Gudstjenesten forestås af sognepræst Thea Laukamp og akkompagneres
af kirkens organist Tina Horsbøl og lokale aktører.

Husk kaffen
Efter gudstjenesten er der samvær med hvad man selv
medbringer af traktement.

Husk også selv at medbringe en stol eller et tæppe til at sidde på.
Skulle vejret være for vådt, rykker vi ind i Darum Kirke.

Vel mødt til en festlig stund på diget!
Darum Menighedsråd og Arrangementsudvalg