AFLYST

FDF´s generalforsamling 2021

er flyttet frem til torsdag 22. april kl. 19.00

Online eller fysisk møde?
Vi ved i Darum FDF endnu ikke om det kommer til at blive afholdt online eller om vi  - til den tid  - kan mødes i Skovhytten.
Der vil komme en udmelding senere om hvordan vi afholder mødet.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Nye i FDF´s bestyrelse?
Vi vil rigtig gerne se nye ansigter i bestyrelsen. Så går du rundt med lysten til at gøre en forskel i de lokale børn og unges liv? Eller vil du være med til at skabe et godt foreningsliv der skaber sammenhold?
Så meld endelig ind og “mød op” til generalforsamlingen.

Venlige hilsener
Darum FDF