Foredrag i Sognehuset torsdag 2. november klokken 19.30

Domprovst i Ribe Morten Thaysen fortæller om “fortællinger der giver livsmod”

Morten Thaysen er forholdsvis ny domprovst i Ribe.
Han kommer nu til Darum og holder et foredrag om fortællingers betydning.

Min pointe er, at historierne og fortællingerne er et uomgængeligt led i vores selvforståelse. Vi kan simpelthen ikke sige noget om, hvem vi er, uden at fortælle historier. (Morten Thaysen)

Der bliver givet flere eksempler undervejs.
Se omtale af arrangementet i Sognebladet 2023, nr. 3, side 7

Se mere om den nye domprovst i Ribe

Venlig hilsen
Darum Menighedsråd