Aflysning af gudstjenester til og med 10. maj 2020

Vikarierende sognepræst Charlotte Quiring og Darum Menighedsråd oplyser, at man fortsat desværre er nødt til at aflyse alle gudstjenester til og med 10. maj. Det samme gælder konfirmandundervisningen og aktiviteter i kirkelig regi. Inklusive arrangementer i sognehuset.

“Vi skal som folkekirke også være med til at sikre, at coronasmitten ikke spredes. Det har fortsat betydning også for kirkelivet og samværet med hinanden i kirkerne i den kommende tid.”

Charlotte Quiring gør opmærksom på, at man på brammingsogn.dk, kan se korte gudstjenester fra Skt. Ansgar Kirke i Bramming.

Aftenringning i Darum kirke
Den fælles aftenringning kl 17.00 er efter en periode nu ophørt og aftenringningen er tilbage til almindelig ringning kl.16.00.

Ved spørgsmål kontakt:
Vikarierende sognepræst i Darum og Bramming
Charlotte Quiring
chq@km.dk 
T: 61618694

Eller Darum menighedsråd ved formand Anton Nielsen
T:61669362