FIK DU DET MED?

Nedenstående beslutning om ændring af konfirmationsdatoen er tidligere offentliggjort her på siden. Men menighedsrådet vil sikre sig, at alle får det med, da det desværre blev glemt i december-udgaven af sognebladet. Det vil blive bragt i sognebladets marts-udgave, men der er dog ikke yderligere at tilføje end det her bragte:

Til og med 2024 er der fortsat konfirmation søndag efter St. Bededag som hidtil.
Men fra 2025 vil konfirmation finde sted på St. Bededag.

Fast lukkedag
Det er endvidere besluttet, at søndagen efter St. Bededag bliver fast lukkesøndag for kirken af hensyn til kirkebetjeningen.

Af hensyn til kommende konfirmandforældre skulle denne besked ud til jer hurtigst muligt, da vi ved, nogle ser på festlokationer flere år i forvejen.
Derfor denne udmelding, som ikke skulle vente til sognebladets december-udgave.

Beslutningsgrundlag
Beslutningen er truffet i henhold til Anordning om konfirmation kapitel 4 § 18 stk. 1: ”Konfirmationsdagen fastsættes af sognets præst eller præster i samarbejde med menighedsrådet og kan afholdes en søndag eller anden helligdag, dog ikke Langfredag, Påskedag eller Pinsedag.”
(Retsinformation)
 
Darum Sogns Menighedsråd
sogn.dk/darum