Bestyrelsen for Darum Butikscenter ApS indkalder hermed til generalforsamling

Torsdag den 20. april 2023 kl. 19.00 i Darum Kultur- og Fritidscenter

Dagsorden i henhold til Vedtægterne for Anpartsselskabet:
1.      Valg af stemmetællere og referent
2.      Valg af dirigent
3.      Fremlæggelse af årsrapport og årsberetning samt godkendelse af årsrapporten
4.      Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
5.      Valg af medlemmer til bestyrelsen
6.      Valg af suppleant
7.      Valg af revisor
8.      Indkomne forslag til bestyrelsen
9.      Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen
Skal fremsendes til bestyrelsen senest 8 dage (12/4) før generalforsamlingen

VIGTIGT!
§6.5. Adgang til generalforsamlingen har kapitalejere (anpartshavere), der senest 5 dage (15/4) før generalforsamlingen har tilmeldt sig  på mail: lobo@bbsyd.dk eller mobil 6095 2591 (Birgit Mølgaard)

§9.3. Kandidater blandt kapitalejerne, der ønsker at stille op til valg til bestyrelsen, skal fremsende sit kandidatur til bestyrelsen, senest 5 dage (15/4) før generalforsamlingen.

NB! Kom i god tid af hensyn til udlevering af stemmesedler og køb af kaffebilletter.