Det blev en dejlig Grundlovsdag 2019

Vejret var godt, grundlovstaleren kendt og velkendt og mange havde lyst til at deltage.

Grundlovstaleren
Grundlovstaleren Michael W. Brautsch - tidligere præst i Darum - talte om rummelighed.
En relevant og aktuel tale, med dagens folketingsvalg in mente.

Alt spillede
… også organist Hans Henrik Brok Kristensen som akkompagnerede til fællessangene. Darum FDF sørgede for at aktivere de mange børn der var med. Og sidst - men ikke mindst - Darum Børnebys 5. klasse stod endnu en gang for kaffe og kage. De sidste var rigtig lækre!

Den dejlige præstegårdshave
Godt og vel 300 mennesker havde valgt at fejre den traditionsrige dag i Darum præstegårdshave. Haven som endnu gang blev stillet til rådighed for arrangementet.

Arrangørerne
Grundlovsdagen var arrangeret af Darum Menighedsråd og Darum Lokalråd

 

 

Billederne er taget af Kurt Hansen og Helle Ertmann