Flere ændringer som følge af Corona-krisen

Gudstjenester
Alle gudstjenester i Darum Kirke er aflyst til og med påskemandag 13. april 2020.
Præsten er til rådighed på telefon 75179220 og mail chq@km.dk

Klokkeringning
Darum Kirke følger biskop Elof Westergaards (og alle landets biskoppers) opfordring til at holde aftenringning kl.17.00 så længe Corona-krisen står på.

Biskoppen skriver til menighedsrådene:
”Hver morgen og aften ringer kirkernes klokker for at opfordre til bøn og andagt.

Det er en gammel skik, som vi gerne vil henlede opmærksomheden på nu, hvor kirkerne er lukkede, og der ikke holdes gudstjenester på søn- og helligdage.

Med klokkeringningen giver kirkerne lyd fra sig. Når vi hører klokkerne ringe, kan vi huske på og tænke efter, hvad det er for et budskab, kirkerne bygger på.

Vi har måske mest travlt med at tænke på os selv og være bekymrede. Men kirkernes klokker fortæller os, at vi skal tænke på Gud og vores medmenneske og på alt det gode, der trods alt kommer til os hver eneste dag.

Vi vil gerne i lyset af den alvorlige situation, vores land befinder sig i, opfordre til, at vi under aftenringningen sammen husker på og beder for de syge og alle dem, der passer og plejer dem.”