“Luther og den moderne verden”

Foredrag ved Knud Nyboe Rasmussen, pastor emeritus og forfatter

Højskoleaften tirsdag den 17. maj 2022 kl. 19.00 i Sognehuset

Foredrag, kaffe og sang fra Højskolesangbogen. Gratis adgang.

Provokerende påstand?
Har regeringens ageren og danskernes forholden sig under coronakrisen historisk noget med Luther at gøre? Og har luthersk tænkning aktuelt noget at sige i den moderne verden? For eksempel når det drejer sig om statens rolle, om religion og sekularitet i det offentlige rum, om tro og hverdagsliv og synet på arbejde? Måske har også kaldslæren fået ny aktualitet i en tid med endeløs selvudvikling og menneskelig overanstrengelse?

Det er nogle af de spørgsmål, som foredraget behandler på en anskuelig og livsnær måde. Foredragets provokerende påstand er, at luthersk tænkning i allerhøjeste grad har noget væsentligt og tiltrængt at bidrage med i en nutidig sammenhæng.

Knud Nyboe Rasmussen er tidligere sognepræst. I dag er han foredragsholder og forfatter. Foruden kronikker og artikler om kirkelige og folkelige emner har han skrevet bøgerne ”Kirkegang. Lyst og nødvendighed” (2004) og ”Jakob Knudsen mellem Luther og Grundtvig. Gud og menneske i Jakob Knudsens tænkning” (2017) og ”Ord til tiden. Essays om kristendom og menneskeliv” (2019).

Venlige hilsener
Darum Menighedsråd