Påmindelse - husk  at afgive høringssvar om fjernvarme senest den 9. september 2022.

Hvis du gerne vil have fjernvarme til Darum hurtigt, så:

  •  indsend et positivt høringssvar i forhold til at fjernvarmen kommer til Darum. 
  • jo flere i Darum der skriver, at de gerne vil have fjernvarme, jo større er chancen for at det kommer hurtigere.
  • jo flere der vil have fjernvarme, jo bedre økonomi er der i det.

Du finder link til høringsformularen på Esbjerg Kommunes hjemmeside her.
(Der har været problemer med linket på kommunens hjemmeside!)

Her kan du se Esbjerg Kommunes StrategiskeVarmeplan.

Helle Ertmann
Darum Lokalråd