Kom til Grundlovsmøde lørdag den 5. juni kl. 14.00 i Præstegårdshaven

Vi mødes i Præstegårdshaven, hvor der traditionen tro vil være tale, fællessang og kaffebord.

I år bliver der en Grundlovsdag!
Grundlovstaler er Karsten Degnbol og Darum Børneby sørger for kaffe og kaffe.
Vi stiller stole op og serverer kaffen efter de til den tid gældende Corona-regler. Nærmere info senere.

Sæt X i kalenderen.

Glade hilsner
Darum lokalråd