11.000 kr er der indsamlet i år indtil nu!

Imponerende indsamlingsresultat til købmandsbutikken

TAK!
Tak for alle pantflaskerne der bliver afleveret i de to paller.
En særlig stor tak til de flittige børn og forældre der tømmer og tjekker for pant.
Det er et stort arbejde, men sikke et resultat!

Når købmandsbutikken er der kan vi:

  • Handle lokalt
  • Møde og træffe nye medborgere der er flyttet til Darum
  • Tilbyde unge mennesker et fritidsjob
  • Møde lokale børn, unge og ældre med det fælles ærinde ”at købe ind”
  • Køre direkte hjem fra job, hente børn og få handlet ind
  • Tiltrække cyklisterne fra Nordsøruten (langs diget)
  • Give de cyklister der cykler Marskgårdruten muligheden for at købe fornødenheder

Hvor kan du aflevere pantflasker?
På Håndværksvej og i Østertoften

Glade hilsener fra
Købmandsgruppen

Flaskeindsamling