Lokalrådet ønsker at informere om statens screening af testcentre-områder

Et af de tre mulige centre vil ligge tæt på Darum

Kære Darum
Darum Lokalråd har haft punktet “Testcenter for gigantvindmøller i Nationalpark Vadehavet og Unesco Verdensarv” på vores dagsorden.

Vi ønsker at informere jer alle om følgende:
Staten overvejer 4 teststeder af vindmøller i Danmark. Et af stederne skal der opsættes 8 testvindmøller, hver mølle er 450 m høj og med hver en 300 m høj lysmast tilknyttet. De 3 ud af 4 steder er i Nationalpark Vadehavet og Unesco verdensarv.

Yderligere information
På vedlagte kort kan det ses, hvor det testcenter der ligger tættest på Darum kan blive opført.
Ønskes yderligere information, kan man søge på linket Skyfish. Her ligger baggrundsmateriale som avisomtale, faktaoplysninger osv. Eller man kan søge i FB-gruppen ”Gigantvindmøller ved UNESCO Vadehavet?”

Informationsmøde
Der er informationsmøde for alle interesserede i Skærbækcentret onsdag den 15. marts kl. 16.30-18.30 arrangeret af Nationalpark Vadehavet.
Tilmelding er nødvendig og kan ske via linket i fb-gruppen ”Gigantvindmøller ved UNESCO Vadehavet?”.