Kære Darumborgere

På grund af coronavirus, har vi set os nødsaget til at aflyse det planlagte borgermøde den 25. marts 2020.

Vi er parate til at bringe butiksplanerne over i selve anlægsfasen. Vi havde glædet os rigtig meget til at præsentere projektet. Vi havde store forventninger til et massivt fremmøde til det planlagte møde, med præsentation af projektet og handlingsplanen til virkeliggørelsen af vores købmandsbutik.

Nu må vi afvente, at henstillingen om ”ikke forsamling i grupper på mere end 100 personer” ophæves. Så snart henstillingen ændres til normal mødeadfærd, vil vi arrangere et nyt møde. Information herom vil komme ud i postkasser, her på hjemmesiden og ved plakatopslag rundt omkring i Darum.  

Vi ser frem til at møde alle beboere i Darum Sogn snarest muligt. Så vi kan få igangsat realiseringen af vores købmandsbutik.

Med venlig hilsen
Butiksudvalget

Kontakt:
Lasse Boesen
Sviegade 33 Store Darum
baunly@bbsyd.dk