Tirsdag 11. oktober kl 19.00 i Darum Kultur- og Fritidscenter

Information om baggrunden for borgermødet om fjernvarme i Darum.

Darum Lokalråd har holdt fyraftensmøde med Claus Nielsen og Jette Søndergaard fra DIN Forsyning og Christina Føns, chef for Miljø og Byggeri ved Esbjerg Kommune.Til stede var også Karsten Degnbol, vores lokale byrådspolitiker.

Formålet med mødet var en afklaring af om - og i givet fald hvornår - vi kan forvente, at der kan komme fjernvarme til Darum.

Meldingen var klar:
”Det kan gå væsentligt hurtigere end de tidligere udmeldte 5-6 år” og ”Det bliver væsentligt billigere end de individuelle varmeløsninger, hvis der er tilstrækkelig opbakning i St. Darum”. Her tænkes bl.a. på individuelle varmepumper.

”Det er ikke usandsynligt, at fjernvarmen vil kunne komme fra det centrale varmeforsyningsområde i Esbjerg (DIN Forsyning). Aktiviteterne i og omkring Esbjerg peger på, at der i løbet af få år vil være en del ekstra overskudsvarme fra eksisterende og nye virksomheder.”

”DIN Forsyning er en aktiv medspiller i de udviklingsaktiviteter der foregår lige nu, og søger at få de bedste løsninger udbredt til gavn for lokalsamfundene på tværs af Esbjerg og Varde Kommuner”.

Andre muligheder er undersøgt
Lokalrådet har (i samarbejde med firmaet &GreenProject) undersøgt muligheden for et nærvarmeprojekt i St.Darum. På baggrund af ovennævnte møde stiller vi det i bero.
Vi samarbejder i stedet med DIN Forsyning og Esbjerg Kommune, om at få en kollektiv varmeløsning til Darum. Så hurtigt som overhovedet muligt.

Vi har truffet denne beslutning, da det er vores overbevisning, at det vil være langt den bedste løsning på lang sigt for Darum og Darums borgere.

Med venlig hilsen
Darum lokalråd

INVITATION TIL BORGERMØDE 11.10.22 (word)