Darum Vandværk meddeler:

Sidste tag med separatkloakeringen i Darum

Der tages forbehold for evt. ændringer pga. vejr og øvrigt uforudset.

  • Sandgaden - Møllebakken afsluttes ca i uge 48
  • Laurentiusvej - afsluttes ca i uge 51

Udlægning af asfalt:
Der udlægges asfalt i enten uge 49 / 50 / 51 på Sandgaden og Møllebakken
Der udlægges asfalt i uge 51 på Laurentiusvej.

Kontakt:
DIN Forsyning
Jakob Rosenlund Nørremark
jrn@dinforsyning.dk
T: 7474 7223

Darum Vandværk
Jørgen Kjær Nielsen
darumvand@bbsyd.dk
T: 75179196