I uge 33:

Arbejdet fortsætter på Refshedevej  til og med uge 39.

Kloakarbejdet vil være i gang på Refshedevej lige nord for krydset til Nørrebyvej til Refshedevej 15.

Strækningerne vil være lukket for gennemkørsel ca. 250 m omkring arbejdsområdet.

Der er omkørsel via Refshedevej, Nørrebyvej, Videkærvej, Lambertsdamvej og Ll. Darumvej.
Den midlertidige vej mellem Refshedevej og Håndværksvej kan også anvendes til omkørsel.

Der er stabilgrus på strækningen fra Refshedevej lige nord for krydset til Nørrebyvej til Refshedevej 6.

Køreplan for busser er aftalt særskilt med Sydtrafik.

Kort kloakseparering

Blå streg viser interimsvejen for enden af Håndværksvej til Refshedevej.
Rød streg viser området, der er afspærret.

Kontakt:
Din Forsyning
Jakob Rosenlund Nørremark, Anlægsingeniør
E-mail: jrn@dinforsyning.dk
Direkte: 7474 7223
Mobil: 23495785