Få en snak med byrådspolitikere
… onsdag 26. maj kl. 16.00-17.30

Vi mødes ved Kro-grunden og ved Kvinde-egen

Hvad skal der ske?
I arbejdet med at realisere kommunens Vision 2025 tager nogle medlemmer af byrådet på en rundtur i kommunen.
Det gør det nemt for dig som borger at stille spørgsmål direkte til en politiker. Du kan på den måde bidrage med forslag til udviklingen af kommunen.
Se mere på Esbjerg Kommunes hjemmeside

Har du spørgsmål?
Hvis du allerede nu ved hvad du vil spørge om, kan du sende spørgsmålene til lokalraad@darum.dk inden 19.maj.
Så sender vi dem samlet videre til politikerne, så de kan forberede sig.

Ellers mød bare op med spørgsmål!

Byrådet har også spørgsmål til dig.
Spørgsmål politikerne mener er afgørende for Esbjerg Kommunes udvikling og bosætning.

Vi ses - med venlige hilsener
Darum lokalråd

Rundturen er tilrettelagt i tæt samarbejde med lokalrådene i kommunen.
På grund af coronasituationen foregår besøgene de enkelte steder ved en stand udendørs.
Der vil være mulighed for at nyde en kop kaffe eller en vand, mens man taler sammen.
De idéer og forslag, som kommer frem under besøgene, vil indgå som grundlag for det videre arbejde med kommunens Vision 2025. (www.esbjerg.dk)