Til jer der skal have konfirmation i 2022!

- sognepræst Thea Laukamp fortæller:

Skoleloven frisat i Esbjerg Kommune
Som tidligere skrevet får det indflydelse på konfirmationsforberedelsen 2021 til 2022, at skolerne i Esbjerg Kommune er blevet frisat fra skoleloven.
Efter aftale med skolelederen for Bakkevejens Skole afvikles konfirmationsforberedelsen for Darum-konfirmanderne derfor som 5 temadage fordelt ud over skoleåret – første gang d. 5. oktober.

Arrangementer uden for skoletiden
Da disse temadage ikke opfylder kravene for, hvor meget konfirmationsforberedelse man skal modtage for at blive konfirmeret (blot 30 af mindst 48 timers forberedelse), vil der også blive arrangementer, som er obligatoriske for konfirmanderne udenfor skoletiden. Med alle de forskellige fritidsinteresser børn har, er det ikke optimalt.

Hvis I vil klage
Det er dog ikke en beslutning, jeg har haft indflydelse på. Jeg vil derfor bede jer rette en eventuel klage til skolelederen for Bakkevejens Skole eller til provsten for Ribe Domprovsti, da vi skal evaluere på denne form for konfirmationsforberedelse i februar 2022. For min del vil jeg gøre, hvad jeg kan, for at forhindre at indgrebet i børnenes fritid bliver for stort. Men - konfirmation kræver omvendt, at man har fået den lovpligtige konfirmationsforberedelse.

Vigtigt ikke at gå glip af forberedelsen
Det er yderst vigtigt, at konfirmanderne deltager i temadagene, da de ellers går glip af alt for meget forberedelse ved at være fraværende én dag.
 
Temadagene vil blive afholdt
Tirsdage fra 8-14 i kirken og i sognehuset Feilbergvej 15A og falder således:

  • 5. oktober
  • 16. november
  • 7. december
  • 3. februar
  • 10. marts

Møde i september måned
I vil blive inviteret til et møde for konfirmander og forældre i september måned, hvor I vil få yderligere oplysninger.
I vil kunne læse mere om konfirmationsforberedelse, intromøde og om tilmelding i sognebladet for september 2021.
 
Med venlig hilsen
Thea Laukamp, sognepræst
sogn.dk/darum