Litteraturkredsen startede i vinter 2019. Indtil nu har vi holdt to møder, som har været velbesøgte og givende.

Litteraturkredsen mødes 4 gange om året.
2 gange i foråret fra kl 19-21 og 2 gange i løbet af efteråret fra kl 14-16 i Sognehuset.

Hvad?
I Litteraturkredsen læser vi forud for hvert møde en bog, fortrinsvis nordisk litteratur – og ingen biografier eller krimier!
Til mødet taler vi på uformel vis om, hvad vi hver især har fået ud af bogen.
Sognepræsten deltager og fungerer som ordstyrer, når det er nødvendigt. Lejlighedsvis kommer hun med et lille oplæg, der er relevant for bogen. Dog er det den almindelige læseroplevelse, der er centrum for samtalen. Så man skal ikke gøre andet hjemmearbejde end læse bogen!

Hvordan?
Tilmelding sker fra gang til gang til Thea Laukamp, then@km.dk eller  på tlf. 75179220
Selv om der er tilmelding fra gang til gang, skal man som deltager ikke føle sig forpligtet til at deltage hver gang.
Man kan jo være forhindret på en bestemt dato. Måske skal der læses en bog, man ikke er interesseret i.

Ved tilmelding bedes man oplyse fulde navn, adresse og gerne e-mail.
Tilmelding skal finde sted af hensyn til kaffebrygning og bogbestilling.

Det er gratis at være med.

Hvornår?
Litteraturkredsens mødedatoer i efteråret 2019 er:

  • Torsdag den 19. september kl 14.00 til 16.00 (tilmelding senest tirsdag den 6. august)
    Bogen er ikke fastlagt, men vi har bestemt, at forfatteren er Helle Helle.
  • Torsdag den 21. november kl 14.00 til 16.00 (tilmelding senest tirsdag den 2. oktober)
    Bogen er ikke fastlagt – det vil fremgå af september-udgaven af sognebladet.

Alle ønskes en god sommer – forhåbentlig med en masse gode (læse)oplevelser!
Thea Laukamp