Darum Lokalråd inviterer til et møde mandag den 28. februar kl. 19.00 i Darum Kultur- og Fritidscenter.

Med fokus på trafikforholdene i Darum. Specielt med henblik på bløde trafikanter

Kom  med dine forslag, input og gode ideer
Derfor inviterer vi interesserede Darumborgere til at møde op i Darum Kultur- og Fritidscenter mandag den 28. februar kl 19.00.
Hjælp os med gode ideer, ønsker, forslag og så videre. 

Overordnet trafikplan for Darum?
Til Lokalrådets visionsmøde i august 2021 fik vi flere gode forslag om trafikforholdene i Darum.
Nu vil vi ‘dykke ned i emnet’, så vi kan få udarbejdet en overordnet trafikplan for Darum.
En plan som vi på vores årlige møde med Plan- & Byudviklingsudvalget i Esbjerg Kommune vil søge om at få opfyldt i etaper.

Alternativt kan ønsker og forslag sendes til os før mødet på lokalraad@darum.dk.

Med venlig hilsen
Darum lokalråd