2019 er i fuld gang og det er Lokalrådet også!

Rådet har netop afholdt sit første ordinære lokalrådsmøde.

Husk at du kan se referater og finde kontaktoplysninger her på siden.
Se Lokalrådets årsberetning for 2018

Også de mange arbejdsgrupper under Lokalrådet fortsætter deres gode og mangfoldige arbejde:

 • Butiksgruppen
 • Vadehavsgruppen
 • Kirkestigruppen
 • Bymidtegruppen
 • Hjemmesidegruppen
 • Velkomstgruppen
 • Høstmarkedgruppen
 • Ideforum
 • Hollænderskoven/Dammosen
 • Den Grønne Bande
 • Sneum Sluse projektet

Lokalrådet består af:
 Helle Ertmann (formand), valgt
 Eva Post Jørgensen (næstformand), valgt
 Lasse Boesen, valgt
 Karsten Kristensen, valgt
 Thomas Jensen, valgt
 Inger Biltoft (sekretær), Darum Menighedsråd
 Erik Husted (kasserer), Darum Kultur- og Fritidscenter
 Preben Møller, Darum Børneby
 Repræsentant for foreninger (ubesat)

Lokalrådet tager gerne imod ideer og forslag til landsbyens bedste.
Send en mail på lokalraad@darum.dk