Darum Lokalråds årsmøde flyttes til onsdag 25. november kl. 19.00

i Multisalen i Darum Kultur- og Fritidscenter

Følg mødet virtuelt
Mødet vil samtidigt blive vist virtuelt. Så hvis du ikke ønsker at møde fysisk op, kan du følge med hjemmefra.
Du vil også kunne skrive spørgsmål på mail til Lokalrådet under mødet.

Alle Coronakrav overholdes
Mødet afholdes under de forhold, hvor der er “krav” om en fast plads.
Det betyder, at der må være op til 500 personer tilstede. Dog 82 i Multisalen i Fritidscentret.

  • der vil være 2 indgange
  • vi skal bære mundbind indtil vi sidder på vores faste plads
  • vi må gå på toilet og op og hente den bestilte kaffe med mundbind på
  • ellers må man ikke forlade ens plads
  • stolene vil være placeret ifølge reglerne med 1 m til alle sider

Mødet med Darums erhvervsliv
Dette betyder også at vi er nødt til at udsætte mødet med erhverv indtil vi kan mødes og udveksle synspunkter på kryds og tværs.

På lokalrådets vegne
Helle Ertmann