Billig(ere) fællesvarme i Darum

Darum Lokalråd har holdt deres andet møde med &greenproject vedrørende fællesvarme i Darum.

Vores mål er at undersøge muligheden for at få billigere varme i Darum.

&greenproject tilbyder:

  •       At etablere fællesvarme via én stor luft til vand – varmepumpe
  •       At nedgrave rør i hele Darum og helt ind i huset
  •       At udskifte eksisterende varmekilde med en unit

      Udgifter for den enkelte:

  •      Ingen tilslutningsafgift (altså 0 kr)
  •      Årlig fast udgift + forbrug

Denne fællesvarme SKAL være billigere end billigste alternativ (fjernvarmeloven).
Betingelse for at &greenproject vil køre projektet er, at der er stor nok tilslutning blandt borgerne.

Vi vil afholde borgermøde med &greenproject i starten af oktober (dato følger), hvis det bliver aktuelt.
Vi er lige ved at undersøge yderligere om projektet.

Vent med selv at købe varmepumpe, til du hører hvad det her koster.

Helle Ertmann
Darum Lokalråd